تبلیغات
. - آیا خشونت یک بعد دارد؟

خشونت آنقدر گسترده است که اگر بخواهم درمورد تمام ابعاد آن بنویسم هم حوصله شما به سر می اید و هم دست من درد می گیرد!


حدودا 95 درصد افراد جامعه ما خشنند! که خود متوجه این موضوع نمی شوند . 
خشونت تنها این نیست  که تو یک نفر را بزنی!
همین که نیازمندی را ببینی و پشت سر او حرف بزنی خشنی!
همین که پیرزنی را که سبد سنگین خود را به زحمت حمل می کند ببینی و توجه نکنی خشنی!
همین که وقتی برادر کوچکت برای پرسیدن سوالی نزد تو آید و تو با بدخلقی اورا پس بزنی خشنی!

ما هرروز یا اکثر روزها رفتار های خشونت امیزی انجام می دهیم که خود متوجه آن نیستیم . 
در ادامه مطالب در مورد خشونت های مختلف حرف می زنیم و منشا آن را جستجو می کنیم.

نویسنده:پریسا نجفی
طبقه بندی: خشونت چیست؟،

تاریخ : سه شنبه 2 آذر 1395 | 12:10 ق.ظ | نویسنده : پریسا نجفی | نظرات

  • paper | بی صدا کلیک کن | آزمایشگاه شیمی